2009. február 25., szerda

Andaxínház: 2-1/16 mm, Company ST-Gál Eszter: EllenSúlyTalan, Közép-Európa Táncszínház-Virág Melinda: Szájbanforgó, Nyitott Ház/IMM - Ahad szóló

2009. február 26. csütörtök, 22 óra

MUNKABEMUTATÓ
Andaxínház:
2-1/16 milliméter

Alkotók / előadók:
Dékány Edit, Grecsó Zoltán, Zsalakovics Anikó

Fény: Payer Ferenc
Video: Juhász András
Zene: Desert Chaos feat. Ahad (Hammer Zsolt, Jávorka Ádám, Sőrés Zsolt)
Mix: Sőrés Zsolt, Zsalakovics Anikó

A lélek körülnéz az emberi világban és meglátja a másik embert. Ettől
kezdve keresése az egyetlen másikra irányul. Elönti a vágy, hogy egy
másik emberrel tökéletesen egyesüljön. Csakhogy ez a tökéletes egyesülés
lehetetlen.
A másikhoz kapcsolódás igazi mélysége a hiányban, a vágyban
realizálódik. A társtalanságénál talán még nagyobb az "egymásra-
rátalálás magánya."
A test eszmélése: a lélek magánya. A tudat eszmélése: a test magánya.
(Beney Zsuzsa)

Támogatók: NKA, MU Színház, Új Előadóművészeti Alapítvány

MU SZÍNHÁZ
1117 Budapest
Kőrösy J. u. 17.
tel: (+36-1) 209-4014, (+36-1) 466-4627
e-mail: szinhaz@mu.hu
http://www.mu.hu/

***

2009. február 27., 28., péntek, szombat, 20 óra

Company ST-Gál Eszter:
EllenSúlyTalan

Koncepció, rendezés: Gál Eszter
Előadás: Bakó Tamás, Dányi Viktória, Gál Eszter, Györke Tímea, Nagy
Zoltán, Rózsavölgyi Zsuzsa, Vass Imre

Mozgókép, fények: Tucker András
Élő zene, narráció: Sőrés Zsolt

Sokat és mélyen foglalkozom kontakt improvizációval és lenyűgöznek a
formában rejlő dimenziók. Egy-egy adott feladat vagy fizikális szituáció
örvényeket indít el bennem. A táncosokat figyelve képek tolulnak felém,
mikor a két test teljesen egymásra utalva mozdul belemerülve a fizikális
párbeszédbe. Az életet szinte teljességben leképező táncok
mondanivalóval szolgáltatnak és kísérletre hívnak. Ahhoz találtam
társakat, hogy továbbvigyék mozgásgondolataimat és egy táncműben
sűrítsük össze a valóság és képzelet egyensúlyvesztés játékát és
szárnyaljunk a súlyátadás/átvétel fizikális valósága és a gondolatok,
képek reális és irreális világában. (Gál Eszter)

ARTUS STÚDIÓ
1116 Budapest
Sztregova utca 7.
A Fonó Budai Zeneház melletti gyárépületben
tel./fax: (+36-1) 204-3755
e-mail: info@artus.hu
http://www.artus.hu/index2.php

***

2009. március 3., 4., kedd, szerda, 20 óra

A "Közép-Európa Táncszínház - Pataky Klári: Valami történ(e)t - Virág
Melinda: Szájbanforgó" című est keretében:

Virág Melinda:
Szájbanforgó

Koreográfus: Virág Melinda
Előadók: Asztalos Dóra, Hargitai Mariann, Katonka Zoltán, Kiss Róbert,
Major László, Palcsó Nóra

Konzultáns: Téri Gáspár
Zene: Sőrés Zsolt, Nagy Ágoston
Fényterv: Szirtes Attila
Fotó: Téri Gáspár

Száj éhes szájat etet. Szájsikoly. Átáramló lehelet.
Tátog. Artikulálatlan. rebeg /karattyol/ valamit. Érthetetlent.
Rebeg. Imát. Könyörgést.
Hús után kap.
Ízleli, elnyeli. Megismeri.

A Szájbanforgó tiszta tánc: a táncoló test erős fizikai áthatottsága
által erős energia közvetítésre képes. A Szájbanforgó nem tiszta tánc:
egységessége megtörik, szimbólumokkal dolgozó képekre, jelenség
színházra vált. A darab a száj pszichológiai vonatkozásait, köznapi
funkcióit, szexuális és vallásos, rítusos világát játssza, fűzi, keresztezi.

"A hallás, látás, szaglás, tapintás után szájon át megismerni annyit
jelent, teljes közvetlenséggel beengedni. (...) Leltárba vettem mindent,
ami szájon ki- és bejárt." (Virág Melinda)

Virág Melinda az tavalyi táncévad felfedezettje. Altera Pars – A Másik
érintett fél című első műve, szelíden gunyoros, friss koreográfiája
nemcsak kiváló táncosi képességeiről, intenzív színpadi jelenlétéről,
hanem izgalmas alkotói gondolatokról is tanúbizonyságot tett.

2002-ben kezdett tánccal foglalkozni a Budapest Táncművészeti
Szakközépiskolában, majd 2005-2006-ban a MU Terminál Ösztöndíj Program
nagy energiával rajtoló első évfolyamában tanult, ezt követően az
újjászerveződő Közép-Európa Táncszínház hívta meg tagjai közé.
Táncosként Duda Éva Arénájának párja karjaiba zuhanó szerelemeseként, és
a "T.E.S.T. második epizódja eksztatikusan görcsös, egyszerre drámai és
érzéki hátkoreográfiájának médiumaként" emlékezetes. 2006 óta
rendszeresen dolgozik neves hazai koreográfusokkal – Goda Gáborral és
Gergye Krisztiánnal – előadóként és alkotótársként egyaránt.

"Virág Melinda előadóművészi érzékenysége által kiemelkedő táncosa a
kortárs magyar táncszínházi szakmának. Hangsúlyos, erős színpadi
jelenléte mélységről és szakmai komolyságról tanúskodik. Eddigi munkái
nyersen fizikai, ugyanakkor filozofikus megközelítései az élet alapvető
kérdéseinek. Kezdő alkotóként a végletes, egyszerre szinte tragikus és
nyersen komikus látásmód jellemzi. Az ellentétekből, kontrasztokból
kiinduló, a kitörő-elfojtódó nevetés között egyensúlyozó groteszk.
Személyes és karakteres mozgásvilágának tudatos és folyamatos kibontása
egy új, összehasonlíthatatlan, egyéni stílus megszületése felé mutat."
(Goda Gábor, Artus)

TRAFÓ KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA
1094 Budapest
Liliom u. 41.
tel.: (+36-1) 456-2040
jegyinfo: (+36-1) 215-1600, jegy@trafo.hu
http://www.trafo.hu/programs/1626

***

2009. március 5. csütörtök, 18.00-22.00

Nyitott Ház
"Az öltés művészete - Nemzetközi kortárs hímzések" című kiállításon az
Iparművészeti Múzeumban

19.00 Szabó Eszter Ágnes képzőművész tárlatvezetése

- Öltésen innen, experimentális zene Sőrés Zsolttal

A címben is érezhető, hogy a hímzésről és varrásról alkotott stabil
képünk elmozdítása a cél. Aki sokat varr géppel, ismeri a varrógép
minden kattanását, berregését és annak ritmusát. A varrás tehát nem
pusztán funkcionális, vagy grafikus díszítő szerepet kap, hanem a
munkafolyamat audiovizuális élményt nyújt. Sőrés Zsolttal
közreműködésével egy kísérleti zenei koncerten feltárjuk a varrógépben
rejlő hangszert.

- Varráson túl, egy pixel - egy öltés az örök körforgás... Sárosi
Anitával és Horváth Viktorral

A hímzés az elektronikus képkészítés reciproka, ha úgy tetszik
délibábja, de ez fordítva is igaz. A valóság két különböző arca, mégis
közelebb állnak egymáshoz, mint más technikákhoz. A hímzés öltésről
öltésre halad és ezek az apró lépések a pixelek manuális megfelelői. A
computeren való munka ugyanazzal a manualitással készül csak egy-egy
"öltés", mint gombnyomás, az egy-egy parancs a gépnek. Alkothat-e a
hímzett és elektronikus kép olyan egységet, amely
megkérdőjelezhetetlenné teszi ezt a párhuzamot, és új tartalommal bővíti
az így kialakuló művet? Mi az összefüggés egy hangra programozott
mandala, mint az örök körforgás szimbóluma és a Clark Ádám téri
körforgalom között? És a közönség hogyan lehet részese, alakítója ennek
a műnek? (egy mikrofon segítségével bárki működésbe hozhatja a
mandalát). Ez az este nagy felfedezése.
A Mandala-projekt Sárosi Anita médiaművész és Horváth Viktor (MOME) munkája.

IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM
1091 Budapest
Üllői út 33-37.
postacím: 1450 Budapest, Pf.3.
tel.: (+36-1) 456-5100, tel/fax: (+36-1) 217-5838
http://www.imm.hu/azoltesmuveszete/index.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

READERS