2012. március 19., hétfő

ANDY WARHOL SILVER FACTORYJA - AZ IDEIGLENES AUTONÓM TERÜLET EGYIK LEHETSÉGES MODELLJE

SŐRÉS ZSOLT előadása
(MTA BTK Irodalomtudományi Intézet)

2012. március 22-én csütörtökön 18h-tól!


az ELTE BTK, Múzeum krt. 4/C. 328-as termében


"'Az emberi test a költészet, meg az utca'" (Henri Chopin) - Az avantgárd irodalom nyelvi és műfaji kontextusai" című kurzuson
Az előadáson részleteket vetítünk
ANDY WARHOL
és PAUL MORRISSEY filmjeiből is!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
"Az emberi test a költészet, meg az utca" (Henri Chopin)

Az avantgárd irodalom nyelvi és műfaji kontextusai

A kurzus a 20. században kibontakozó avantgárd és experimentális tendenciák egyes fontos jelenségeinek elemzésén keresztül az új irodalmi-művészeti nyelvek és művészetközi folyamatok vizsgálatára vállalkozik. Ilyen például a költészet és a képzőművészet köztes területén artikulálódó vizuális irodalmi hagyomány, vagy a szintén az irodalom és egy másik művészeti ág átfedésében formálódó hangköltészet (poésie sonore), illetve a modern összművészeti tendenciák egyik tartós műfaji dimenziója, a futurista estektől és a dadaista kabarétól a hatvanas évekbeli happeningen és a Fluxus-eventen át a mai performanszművészetig terjedő, nyelvi, vizuális, hangi és gesztuális jellemzőkkel egyaránt rendelkező „Aktionkunst”. De foglalkozunk a 20. század második felében az informatika és a szofisztikált, új technikai médiumok, illetve a vizuális és digitális transzformáció által kibontakoztatható nyelvi regiszterek (videóköltészet, robotika, számítógépes irodalom stb.) kultúraformáló hatásával is. Szabadegyetemi kurzusunk az Artpool Művészetkutató Központ Archívumával is együttműködik.

Előadások és előadók:
Március 1. Fény és kő, avagy összművészet-e az avantgárd? (Dr. Bengi László, ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék)
Március 8. A szavalattól a hangversig. Költői paradigmák: Marinetti, Schwitters, Artaud, Isou (Dr. Szkárosi Endre, ELTE Olasz Tanszék)
Március 22.  Andy Warhol Silver Factoryja - az Ideiglenes Autonóm Terület egyik lehetséges modellje (Sőrés Zsolt, MTA Irodalomtudományi Intézet)
Március 29. Az Agy-Rém. Hajas Tibor költői szövegei és a neovantgárd poétikai eljárások (Dr. Havasréti József, PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék)
Április 12. 83/31/79, avagy Eötvös/Krúdy/Erdély - a Verzió című film mint adaptálás  (Dr. Gelencsér Gábor, ELTE Filmtudományi Tanszék)
Április 19. Azonosítatlan repülő tárgy. Erdély Miklós és a neoavantgárd akcionizmus (Dr. Müllner András, ELTE Média és Kommunikáció Tanszék)
Április 26. HANG/KÉPEK -  zene és vizualitás kölcsönhatásai a kortárs művészetben (Dr. Veres Bálint, MOME Elméleti Intézet)
Május 3. Arctól falig - Maszkok, szerepjátékok Ladik Katalin művészetében (Dr. Dánél Mónika, ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék)
Május 10. A művészet mint politikai, kommunikációs és diverzáns eszköz a közösségi média korában (Dr. Máriáss Béla, Tudósok)
Május 17. Kortárs emlékművek és művészeti intervenciók (Dr. Kékesi Zoltán, MKE Intermedia Tanszék)

Előadások időpontja:
csütörtök, 18-19h
Helyszín:
ELTE BTK, Múzeum krt. 4/C. 328-as terem
Részvételi díj:
1.000,- Ft / előadás, diákoknak 500,- Ft, bérlet is váltható
Kapcsolat:
Szkárosi Endre, 06.30.210-0847, szkarosi@ludens.elte.hu
Tomsics Nóra, 06.20.525-8095, tomsics.nora@btk.elte.hu
Web: http://www.itadokt.hu/linkek

READERS