2013. november 5., kedd

A PASS - Budapest Performance Art Series bemutatja: Szinusz (Lektrónia 15) Performansz2013. november 6-án szerdán, 20h-kor

a Gödör Klubban

Szinusz (Lektrónia 15) Performansz


Koroknai Zsolt
(képzőművész),
Ladjánszki Márta (táncművész),
Sőrés Zsolt (zenész) részvételével.

Kurátor: Juhász R. József


A performansz szinusz szimbolikája a technika és a természet kapcsolatát és egyben differenciált jövőképeit mutatja be a vizualitás a tánc és a zene komplexitásában. A látens valóság árnyképeit közvetlen élő előadásban tolmácsolja a transzcendens világba kalauzolva a nézőket.


Élet és halál (dilektikusan) összefüggnek. A halál elképzelhetetlen, hacsak nem kötődik valamilyen úton-módon egy új létformához, mindegy, hogy milyenhez: lehet az a létezés utáni lét, újjászületés, reinkarnáció, a szellem halhatatlansága, a test feltámadása, vagy szellem és test digitális lemásolása a virtuális valóságban. Mai valóságunk egyszerre technológiai-reális és többféle alternatív "életjátéknak" teret adó, virtuális realitások összessége, amelyben az eddig alapvető metafizikai viszonyunk "léttel és idővel" is finomhangolásra kerül: miközben továbbra is úgy tűnik, hogy az ember csak a halál igazi megértésén keresztül válik önmagává, és tudja önmagát megnyitni a létnek, de immár a jelentés-maszkok, szemantikai léthéjak sokaságából álló sokféle létnek. A lélek elillan, de a jelenlét megmarad - örökre. Ez az újonnan létrejött feszültség valójában tovább írja, értelmezi azt a metanarratívát, hogy az élet leglényege milyen sokarcú formában rejti magában a halált, és hogy a nemlétbe milyen felfedhetetlen szövevényként ágyazódik bele a létezés.

A Lektrónia performanszsorozat c melyben élő zenei, mozdulati és egyidejű képzőművészeti alkotás jön létre kísérleti és előre felépített vizuális- és zenei installált térrel – 2005 novemberében kezdődött. A projekt résztvevői: Koroknai Zsolt képzőművész, videóinstallációk, performanszok, ad hoc programok, projektek készítője. Sőrés Zsolt experimentális zenész, zeneszerző, író és konceptuális művész. Ladjánszki Márta táncművész, koreográfus.

READERS